StarrikeCookies och personuppgifter

Cookies och personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.

Cookies

Webbplatsen, www.starrike.se, använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.starrike.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av webbplatsen lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information, om inte du som besökare väljer att lämna ifrån dig det till exempel i samband med ett köp, utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.starrike.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Webbplatsen, www.starrike.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att till exempel göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.starrike.se sluta att fungera korrekt. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

På www.starrike.se kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. För ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem, vänligen kontakta dessa leverantörer direkt.

Rensa

Rensa dina cookieinställningar på webbplatsen

Personuppgifter

Allmänt
Genom att gå in på www.starrike.se (”webbplatsen”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter i samband med din användning av webbplatsen. Ansvariga för webbplatsen är Starrike, organisationsnummer 559225-7405, Starrike of Scandinavia AB. För kontakt och frågor maila info@starrike.se.

Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar ett mail till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till exempelvis ett nyhetsbrev eller genomför ett köp kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick, i marknadsföringssyften och för att underhålla en kundrelation. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är Starrike. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@starrike.se.

Immaterialrätt
Allt material på webbplatsen, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Starrike eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda webbplatsen, eller kopiering av dig som användare kräver Starrike skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar
Starrike tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webbplatsen eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Du har inga produkter i varukorgen.

Nu lanserar vi Sandy

Smida planer vid bardisken. Eller hänga och snacka vid köksön när grytorna puttrar. Starrikes barstolar är gjorda för gemenskap.

Läs mer